HR-advies

Effectief HR-management is van cruciaal belang voor het optimaliseren van het zakelijke succes, de personeelsprestaties en de werknemerstevredenheid.

Kwalitatief hoogwaardige HR-procedures stellen bedrijven in staat om een uitmuntende werkomgeving te creëren waarin medewerkers productief en efficiënt kunnen werken, op de hoogte zijn van alle beleidsregels en procedures en zich tevreden en gesteund voelen in hun functie.

HR-managers moeten er tegelijkertijd voor zorgen dat hun organisatie voldoet aan alle lokale en nationale wet- en regelgeving op het gebied van werk.

Om uw HR-team te helpen om zich met succes te kwijten van al deze uiteenlopende verantwoordelijkheden heeft Crescentia een team van ervaren consultants samengesteld. Zij kunnen uw HR-processen doorlichten en verbetergebieden in kaart brengen voor:

De opzet van de HR-administratie

 • Personeelshandboek
 • Bedrijfsbeleid
 • HR-processen en -protocollen
 • Bewaring van personeelsgegevens
 • Compliance
 • Metingen van de HR-prestaties

Beoordeling van de salarisadministratie

 • Een accurate evaluatie van actieve werknemers, betalingstermijnen, salarissen, betaald verlof en voorheffingen
 • Afzetten van de salarisadministratie tegen het grootboek en bankafschriften
 • Controle van belastingafdracht en aangiften

Beoordeling van de pensioenregeling

 • Evaluatie van werkplandocumenten
 • Evaluatie van serviceovereenkomsten met externe leveranciers
 • Evaluatie van SOC 1-rapportage
 • Evaluatie van salarisbenchmarks

Crescentia kan daarnaast alle overige processen en procedures onder de loep nemen die naar uw mening aandacht behoeven.