Ons Executive Search-programma

Ons doel is om als verlengstuk van uw HR-team te fungeren wanneer u ons maar nodig hebt. We streven ernaar om u te voorzien van topkandidaten die uw organisatie tastbare waarde bieden.

Inzicht verwerven in uw onderneming en uw verwachtingen

Om gekwalificeerde kandidaten te vinden gaan we met u om de tafel zitten om uw behoeften, activiteiten, strategieën en bedrijfscultuur beter te leren kennen. We willen uw onderneming zo goed mogelijk leren kennen, zodat we als verlengstuk van uw interne team voor personeelswerving kunnen fungeren. We proberen inzicht te verwerven in elke openstaande vacature en de rol daarvan binnen uw organisatie.

Onderzoek

Voor elk werving- en selectieproject stellen we een team van onderzoekers samen die uw specifieke behoeften in kaart brengen. Zij doorzoeken diverse databases naar topkandidaten die over de door u gewenste expertise beschikken.

Voorkwalificatie

We voeren voorgesprekken met gekwalificeerde kandidaten over de onderwerpen die we met u zijn overeengekomen. We kunnen ook proberen om de vacature onder de aandacht te brengen bij professionals die niet actief op zoek zijn naar een nieuwe baan, maar wel over de expertise, ervaring en kwaliteiten beschikken waarnaar u op zoek bent.

Aanbevelingen

Ten slotte vatten we onze bevindingen samen in een rapport met aanbevelingen en de motivatie daarvoor. Elke kandidaat die we voorstellen is grondig gescreend op diens geschiktheid voor de openstaande functie.